Дружина має право на компенсацію вартості своєї частки, якщо чоловік без її відома продасть спільне майно

Дружина має право на компенсацію вартості своєї частки, якщо чоловік без її відома продасть спільне майно

Верховний Суд України поставив крапку у протистоянні подружжя з приводу того, що чоловік без відома дружини продав майно, яке було набуте подружжям під час шлюбу, і, відповідно, на підставі ст.60 ЦК України, належало подружжю на праві спільної сумісної власності.

Дружина просила визнати договір купілі-продажу спільного нерухомого майна недійсним, оскільки вона не давала письмової згоди на вчинення такого правочину щодо її частини майна.

Суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій визнали її вимоги обгрунтованими, та задовльнили позов.

Верховний Суд України визнав таку позицію незаконною, та в своїх постановах від 12 жовтня 2016р. та раніше, в постанові від 08 квітня 2015р. з приводу такого зазначив наступне.

Діючим законодавством не встановлено недійсності правочину при відчуженні спільного майна подружжя без письмової згоди одного з подружжя, а тому при розгляді спорів про розподіл цінного спірного майна та визнання недійсними правочинів з відчуження такого без письмової згоди одного з подружжя, за умови наявності іншої згоди, суди мають виходити з права одного з подружжя на відповідну компенсацію вартості відчуженого не в інтересах сім‘ї майна.

У випадку порушення письмової форми надання згоди на вчинення відчуження цінного спільного майна подружжя (правочину) якщо один з подружжя надав таку згоду усно, а другий з подружжя погодився з такою згодою, то такий правочин може бути визнаний дійсним.

Всього комментарів: 0
avatar